Waarom je bouwkundig tekenen beter uitbesteedt

Nood aan 3D-visualisaties, architectuur- of CAD-design voor jouw bouwproject?
Zeker als projectontwikkelaar of architect lijkt het aantrekkelijk om zoveel
mogelijk zelf te doen. Maar technisch tekenwerk uitbesteden bespaart je heel
wat tijd, geld en zorgen. Welke redenen zijn er nog om bouwkundig tekenen uit
te besteden aan een derde partij? Wat is de meerwaarde van CAD-outsourcing
voor de bouwsector?

5 redenen om bouwkundig tekenen te outsourcen

1. Bewaak de kwaliteitsnorm

De technieken voor CAD-tekenen en andere vormen van technisch tekenwerk evolueren. Net zoals de kwaliteitsnormen, ongeacht of het nu gaat om de particuliere, private of overheidsmarkt. Om aan de technische vereisten te voldoen zal je als organisatie dus continu moeten investeren in bijscholingen. 

Daarom is het handig om CAD-tekeningen uit te besteden aan een externe expert. Die volgt sowieso de nieuwste technologieën om zijn software-expertise uit te breiden. En hij past zijn kennis ook toe om te beantwoorden aan de meeste recente kwaliteitsnormen. De beste garantie op een goed eindresultaat. 

Concreet? Meestal gaat het om bedrijven met geavanceerde technologie, een hoogwaardige infrastructuur en voldoende bandbreedte om elk project aan te kunnen.

2. Bespaar tijd

Het digitaliseren van bouwplannen, 3D-visualisatie of andere uitvoerings- en detailtekeningen leveren sowieso tijdswinst op. Bijvoorbeeld als het gaat om het omzetten van handgetekende schetsen in makkelijk te bewerken digitale formaten. Architecten, bouwbedrijven en bouwkundige ingenieurs sparen zo heel wat werk en tijd uit.

In-house design drafting blijkt in de praktijk meestal een werk dat lang aansleept. Externe bouwkundige tekenaars maken gebruik van creatieve CAD-technologieën. Hierdoor verloopt het proces sneller en dus goedkoper. En projecten zijn natuurlijk ook sneller afgerond.

3. Bespaar geld

Een team van technisch tekenaars inhuren? Of intern een afdeling aanwerven? Beide opties kosten jouw organisatie heel wat geld. Door een beroep te doen op een extern team van bouwkundige tekenaars bespaar je dus op HR, salarissen en opleidingen. En dan zwijgen we nog over de systeemkosten. Bijkomend voordeel: je betaalt je outsourcing-partner alleen voor het geleverde werk.

4. Blijf concurrentieel

Door tijd en kosten te besparen komt er budget vrij om te focussen op de kerntaken. En je kunt als organisatie kostenefficiënter werken. Hierdoor vergroot je concurrentiepositie. Maar het draait om meer dan alleen het financiële, want door je bouwkundige tekeningen te optimaliseren maak je ook meer indruk. (Potentiële) klanten raken vlugger overtuigd van jouw expertise.

Kortom, op die manier heb je een streepje voor op de concurrentie. En dat blijft nu eenmaal handig in een concurrentiële sector.

5. Focus op je kerntaken

Extern tekenen voor je bouw- of verbouwplannen creëert in de eerste plaats een toegevoegde waarde voor jouw organisatie. Maar outsourcing van CAD helpt het management ook bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen, het ondersteunen van het besluitvormingsproces en het beheer van de kosten. En het laat ze toe om te focussen op de kerntaken: bijvoorbeeld het ontwerpen van projecten of de verkoop van de panden.

Oh ja, een externe partner biedt ook nog eens de best mogelijke ondersteuning.

Voldoende reden dus om een beroep te doen op de specifieke expertise van een bouwkundig tekenaar. Ongeacht de grootte van jouw project. Want uiteindelijk profiteren zowel particulieren als grote organisaties of bedrijven van de voordelen van architecturale CAD-outsourcing.

Interesse in een voortonwerp, detailtekening, digitaal bouwplan of 3D-visualisatie? Meer weten over de mogelijkheden? Of een specifieke vraag voor jouw project? Neem gerust contact op met een van onze medewerkers